Bereken Een Mogelijke Overnameprijs

Published Jan 23, 21
6 min read

Waarde Bedrijf Bepalen Door Een Professioneel Adviseur

Steeds meer ondernemers denken na over het verkopen van hun bedrijf. Door de gunstige markt voor fusie & overnames staan verkopers sterk in hun schoenen, omdat er simpelweg veel vraag is naar succesvolle bedrijven. Toch loopt niet elke verkoper uit een gesloten deal weg met de maximaal haalbare buit. Lorijn van Leersum is partner bij Baker Tilly Corporate Finance.

“Dit kan zorgen voor een hogere verkoopopbrengst”, stelt hij. Het geheim achter een succesvolle onderhandeling ligt volgens hem in het vermogen om te denken als een koper. “Want daarmee kan je aan de juiste knoppen draaien en invloed uitoefenen op juist die aspecten, waar een koper bereid is om meer voor te betalen.” Van Leersum schetst een aantal gebieden, waar verkopers op zouden moeten letten.

Uw Bedrijf Verkopen - Bedrijven Verkoop

“Bij kopers leven er op dit vlak allerlei vragen, zoals: Hoe groot is de markt? Welke groeipotentie is er nog? Welke trends spelen een rol en welke bedreigingen komen er de op de sector af? Of: hoe ziet de directe (en indirecte) concurrentie eruit?” Behalve macro-economische factoren is het voor verkopers ook van belang om een case op te bouwen voor de onderneming zelf.

Daarnaast willen ze bijvoorbeeld weten waar er mogelijk nog ruimte zit voor verbeteringen in de dienstverlening of bedrijfsvoering.” Ten tweede raadt Van Leersum verkopende partijen aan, om goed na te denken over welke leiderschapsstructuur de organisatie hanteert, c. q. waarde bedrijf bepalen. welke leiderschapskarakteristieken de onderneming aantrekkelijker maken. Kijkend naar het management team kan hierbij gekeken worden naar verschillende facetten.

Waardebepaling BedrijfHoe zit het met de opvolging binnen het MT? Zijn er bijvoorbeeld intern mensen die de onderneming draaiende kunnen houden en/of kunnen uitbouwen, wanneer een bestuurder vertrekt? Blijft een bestuurder betrokken bij het bedrijf in navolging van bijvoorbeeld een overname? Beschikt het managementteam over voldoende ervaring, kennis en kunde, of zijn er gaten te bespeuren? Of: Hoe ziet de bedrijfscultuur, beloningsstructuur of het talentmanagementbeleid van de onderneming eruit? Door antwoord te krijgen op deze vragen kan een goed beeld geschetst worden van de leiderschapsstructuur en daarmee de aantrekkelijkheid van de onderneming.

“Kopers hechten er doorgaans waarde aan als een leider beschikbaar is voor een transitieperiode (om de nodige kennis en kunde over te dragen op hun opvolger).” Of wanneer er al een nieuwe algemeen directeur in de startblokken staat, na een overname, dan “biedt dit een potentiële koper nog meer comfort”, voegt hij toe: “De onderneming behoudt zo na de overname haar waarde, van waaruit kan worden doorgebouwd.

Ik Wil Mijn Bedrijf Overdragen Of Verkopen. Waar Begin Ik?

Om tot een bedrijfswaardering te komen, beoordelen kopers het groeipotentieel van een onderneming aan de hand van allerlei financiële cijfers en aannames. Voor verkopers (en kopers uiteraard) is het natuurlijk van belang dat deze kengetallen zo aantrekkelijk mogelijk zijn. bedrijf verkopen. Waar cijfers als omzet en marges no-brainers zijn om naar te kijken kijken potentiële kopers ook in meer detail naar het businessmodel van een bedrijf – onder andere naar hoe omzet gegenereerd wordt en hoe ‘duurzaam’ het bedrijf is.

Van Leersum vertelt: “Omzet die wederkerig is (bijvoorbeeld abonnementsdiensten) wordt over het algemeen hoger gewaardeerd dan omzet van eenmalige aard (bijvoorbeeld consultancy).” Een andere, logische key performance indicator waar kopers naar kijken, is de winstgevendheid. Zij nemen in de regel de EBIT (inkomsten voor aftrek van rente en belasting) en EBITDA (inkomsten voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) uitgebreid onder de loep.

Waardebepaling Van Je Bedrijf Door Een Expert

Bedrijfsovername: Stappenplan BedrijfBedrijf Verkopen Tijdens Corona

Verder vormt de vrije kasstroom (free cash flow) een belangrijk kengetal, waarmee weerspiegeld wordt hoeveel een onderneming vrijelijk kan spenderen, zonder dat de bedrijfsvoering daardoor een risico vormt. “De hoogte van de ‘vrije kasstroom’ is met name voor private equity partijen van belang, omdat zij investeerders comfort willen geven over het verwachte rendement op hun investering, dat in de deelnemingen behaald kan worden”, geeft Van Leersum aan.

Wat Is Een Bedrijf Waard? Vijf RekenmethodesBedrijf Verkopen - Professionele Aanpak

“Ondernemers kennen hun markt als geen ander en zij kunnen goed inschatten waar de kansen liggen. Een gedegen voorbereiding is het halve werk.” – Lorijn van Leersum, Baker Tilly Corporate Finance “Ondernemers kennen hun markt als geen ander en zij kunnen goed inschatten waar de kansen liggen”, vervolgt Van Leersum.

Bedrijfsovername? Overname-experts, Uw Specialist Dichtbij

Waardebepaling Bedrijf - Ontdek In 2 Minuten Je BedrijfswaardeWat Is Een Bedrijf Waard? Vijf Rekenmethodes

“Zo tonen verkopers een gedegen voorbereiding: een eigenschap die zeer gewaardeerd wordt door een wederpartij,”Van Leersum voegt toe dat de ervaring leert dat het daarbij in de hand nemen van een verkoopadviseur, een strategie is die zich kan uitbetalen. Hoewel hij hiermee lijkt te preken voor de eigen beroepsgroep, benadrukt hij dat de feiten voor zich spreken: “Een doe-het-zelfovername eindigt vaker zonder een transactie - bedrijf verkopen.

Zo helpen ze onder meer bij het ontwikkelen van uitgebreide verkoopdocumentatie (zoals een teaser, geheimhoudingsverklaring, vertrouwelijk informatiememorandum), leggen contact met kopers en zorgen voor de onderhandeling. Ook coördineren ze het due diligenceproces en de dataroom voor transactieadviseurs en ondersteunen de verkoper met juridische en fiscale aspecten. “Adviseurs zijn erin gespecialiseerd zorg te dragen dat drie belangrijke doelstellingen voor een verkoper succesvol worden uitgevoerd: het maximaliseren van de waarde, optimalisatie van de transactievoorwaarden en dealstructuur en minimalisatie van het transactierisico”, sluit Van Leersum af.

Bedrijf Verkopen - Hoe Kan U Een Bedrijf Verkopen?

Let wel: de waarde en de prijs van een bedrijf zijn twee verschillende begrippen (waardebepaling bedrijf). De is een calculatie gebaseerd op een of meerdere rekenmethodes. Deis o. a. afhankelijk van vraag en aanbod in de markt. waarde bedrijf bepalen. In het algemeen als voorbereiding naar de verkoop van een bedrijf, en specifiek als voorbereiding naar een definitieve waardebepaling, is het goed om het hele bedrijf onder de loep te nemen en een eerste analyse te maken.

Het doel hiervan is om het bedrijf verkoopklaar te maken d. w.z. een zo hoog mogelijke prijs te kunnen bedingen en een snelle verkoop te realiseren. Er zijn verschillende manieren om je bedrijf te analyseren en te verbeteren om het verkoopklaar te maken. De is er eentje van, die een belangrijke bijdrage kan leveren.

Jouw Bedrijf Verkopen: Waar Moet Je Op Letten?

Een Bedrijfswaardering, Waarom?Voorbereiding Bedrijf Verkopen

Hier volgt een opsomming van zaken waar je op moet letten tijdens het proces van verkoopklaar maken, met aan het einde een uitleg over de SWOT analyse: Zorg ervoor dat de onderneming niet teveel afhankelijk is van jou. Anderen binnen de onderneming moeten in staat kunnen zijn om beslissingen te nemen en zelfstandig te kunnen werken. waardebepaling bedrijf.

Alleen op deze manier kun je zonder veel problemen het bedrijf overdragen aan anderen. Normaal zijn natuurlijk de kengetallen voor solvabiliteit en rentabiliteit erg belangrijk (waarde bedrijf bepalen). Maar neem dit nog eens extra onder de loep. Zorg ervoor dat het bedrijf goede financiële cijfers heeft, zodat het aantrekkelijk wordt voor een overnamepartner.

Bedrijfswaardering En Overname

Dit kan een proces van enkele jaren zijn. Maak van je onderneming een profielschets en een verkoopmemorandum. Een profielschets gaat oppervlakkig in op je bedrijf en zorgt ervoor dat bij potentiële kopers de interesse gewekt wordt. Het verkoopmemorandum is in grote lijnen gelijk aan een uitgebreid businessplan en gaat veel dieper in op alle mogelijke aspecten van het bedrijf.

Dit is grofweg een analyse die je inzicht verschaft over je interne en externe positie. Bij een wordt vooral gekeken naar sterke en zwakke punten op het gebied van bijvoorbeeld structuur van de organisatie, personeelsbeleid, marketing, logistiek en de financiële situatie. Bij al deze zaken heb je zelf invloed door bepaalde zaken bij te sturen of radicaal te wijzigen (waardebepaling bedrijf).

More from Makelaarsland

Navigation

Home

Latest Posts

Te Koop Landgoed In Spanje

Published Jan 30, 23
7 min read